Naše projekty

Volajte na

0903 803 306

Stratégia & Úspech

Sme tvorcami týchto projektov

Vytvárame know-how a developujeme svoje vízie. Inovatívne a ekologické vízie meníme na realitu.

2022

Drevárska burza Slovenska

Každý váš nákup alebo predaj v oblasti drevovýroby zrealizujeme rýchlejšie a finančne výhodnejšie formou odborných elektronických aukcií (napr. nákup/predaj dreva, služby pre lesníkov, materiály z dreva, stroje a technológie na ťažbu a spracovanie dreva).

Forest
Rekuperátory

Progresívna technológia do nových aj starších stavieb, zabezpečujúca kvalitné ovzdušie a šetrenie energie.

Výroba energie z odpadov

Jedinečná patentovaná  a ekologická technológia, ktorá z komunálneho a priemyselného odpadu vytvára syntézny plyn, ktorý sa používa na kúrenie alebo výrobu elektriny. Návratnosť investícií je 3 – 5 rokov, vhodné pre každý región, mesto či priemyselný celok.

Dotácie pre firmy a verejnú správu

Vypracujeme pre vás projekty a žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc podľa aktuálnych dotačných výziev, vrátane verejného obstarávania, projektového a finančného riadenia.

Business woman using calculator with laptop computer, Business accounting, budget and loan from
Projekt zdravia pre firmy

Významné zvýšenie imunity a zníženie chorobnosti vašich zamestnancov, ušetrenie množstva nákladov a zabezpečenie plynulej produkcie vášho podniku. Prvotriedny sociálny program pre vašu spoločnosť.

Young health couple exercising in park
Firemný koučing

Pomáhame vám hľadať riešenia vašich problémov, zlepšujeme život a pracovné výsledky vašich zamestnancov.