Dotácie

Dotácie pre váš podnik

Volajte na

0903 803 306

Získajte s nami nenávratnú finančnú pomoc

Ponúkame vám komplexný servis pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ŽoNFP), vrátane verejného obstarávania a projektového manažmentu pre implementáciu. Získajte významnú finančnú podporu pre vaše projekty alebo podnikanie.

Odborná analýza

Posúdime vašu oprávnenosť a skutkový stav pre podanie ŽoNFP.

Vypracovanie žiadosti

Proces podávania žiadostí je jednoduchší s našou pomocou.

Rozpočet

Vypracovanie rozpočtu a rozpočtových položiek pre potreby žiadosti a projektu.

Komunikácia

Zabezpečenie komunikácie s riadiacim orgánom alebo implementačnou agentúrou.

Prieskum trhu

Príprava prieskumu trhu a verejného obstarávania podľa aktuálnych EU príručiek.

Podpora

Podpora pri doplnení dokumentov na základe žiadosti riadiaceho orgánu.

Pomáhame vám začať

V súčasnosti je široká škála možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. Procesy vypracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, verejné obstarávanie a následný projektový finančný manažment sú však odborne náročné a vyžadujú si mimoriadne skúsenosti.

Ak máte záujem o čerpanie dotácií, naša pomoc a spolupráca bude pre vás určite prínosná.

Napíšte nám

Sme tu, aby sme vám pomohli

Vyplňte náš kontaktný formulár a získajte ďalšie informácie o tom, ako vám môžeme pomôcť s podaním žiadosti o nenávratné finančné prostriedky s verejným obstarávaním a realizačným projektovým a finančným manažmentom.

Adresa prevádzky:

Hurbanovo námestie 46
972 01 Bojnice

Email:

joyell@joyell.sk

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
08:00 – 16:00 hod